Saturday, 24/10/2020 - 16:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ba Động

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI GIÁO DỤC NĂM 2018-2019

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, trường THCS Ba Động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy chế công khai như sau

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND HUYỆN BA TƠ

TRƯỜNG THCS BA ĐộNG

––––––––––––

Số:     /KH- BDO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Ba Động, ngày 20 tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, trường THCS Ba Động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy chế công khai như sau,

I. Mục đích, yêu cầu

- Thông qua các hoạt động thực hiện quy chế công khai trong trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy quyền làm chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục. Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

- Tự điều chỉnh kịp thời các sai phạm, hay thiếu sót trong quản lý điều hành của ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, giáo viên trong nhà trường.

II. Nội dung

- Thực hiện 3 công khai theo quy chế thực hiện công khai đối với cơ Sở Giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục về các nội dung sau:

1. Công khai cam kết Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS Ba Động năm học 2018-2019 (Theo Biểu mẫu 09).

- Điều kiện tuyển sinh.

- Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện.

- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục.

- Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

- Khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018 (Theo Biểu mẫu 10).

- Số học sinh chia theo hạnh kiểm

- Số học sinh chia theo học lực

- Tổng hợp kết quả cuối năm

- Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

- Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

- Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

- Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số)

- Số học sinh nam/số học sinh nữ

- Số học sinh dân tộc thiểu số

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2018-2019 (Theo Biểu mẫu 11).

- Số phòng học

- Loại phòng học

- Số điểm trường

- Tổng số diện tích đất  (m2)

- Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

- Tổng diện tích các phòng

- Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

- Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

- Tổng số thiết bị dùng chung khác

- Tổng số thiết bị đang sử dụng

- Nhà bếp

- Nhà ăn

- Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

- Khu nội trú

- Nhà vệ sinh

- Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

- Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

- Kết nối internet (ADSL)

- Trang thông tin điện tử (website) của trường

- Tường rào xây.

4. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS Ba Động  năm học 2018- 2019 (Theo Biểu mẫu 12).

- Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

- Giáo viên: Trong đó số giáo viên dạy môn:

- Cán bộ quản lý

- Nhân viên

5. Công khai thu chi tài chính

Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

Công khai các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

Công khai kết quả kiểm toán (nếu có)

Công khai chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

III. Biện pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ

1. Hình thức công khai và thời điểm công khai

- Công khai trên trang Wesb của trường: http://thcsbadong.bato.edu.vn

- Niêm yết tại trường đảm bảo cho cha mẹ học sinh dễ theo dõi và giám sát.

- Công khai suốt năm học từ thời điểm hội nghị viên chức đến đầu năm học sau.

2. Tổ chức thực hiện

- Thông qua Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động đầu năm:

+ GV đăng  ký chất lượng môn dạy, chất lượng lớp chủ nhiệm và danh hiệu thi đua cá nhân.

+ Tổ Chuyên môn đăng ký chất lượng hoạt động của tổ và số lượng học sinh đạt giải trong các hội thi, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục của tổ.

+ Công đoàn, Liên đội phát động thi đua tạo không khí tích cực học tập, rèn luyện trong đội ngũ giáo viên và học sinh.

- Tổng hợp kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh vào cuối học kỳ và cuối năm có so sánh đánh giá phân tích kết quả so với những năm trước để thực hiện công khai.

- Thực hiện đánh giá phân loại giáo viên hàng năm để thực hiện công khai chất lượng đội ngũ.

Phân công cụ thể như sau:

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai đội ngũ, cán bộ quản lý, tài chính, tài sản, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Phó Hiệu trưởng phụ trách: Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, của đơn vị. Cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Tổng phụ trách Đội: Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và chỉ đạo việc công khai về các hoạt động ngoại khóa.

- Chủ tịch Công đoàn: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc các hoạt động công khai của đơn vị. Phối hợp cùng với Hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị

- Giáo viên bộ môn: Thực hiện thống kê kết quả giảng dạy và giáo dục của cá nhân, kết quả tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, tự đánh giá phân loại giáo viên hàng năm để thực hiện công khai theo quy định.

- Bộ phận kế toán: Quyết toán thu – chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch thực hiện quy chế công khai của trường THCS Ba Động năm học 2018- 2019, đề nghị các thành viên trong Hội đồng sư phạm nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);

- BGH (thực hiện);

- Đăng trên Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
 

Lê Duy Khoa


 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 26
Năm 2020 : 431